วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา 11 สแปมเมล์ (Spam mail)
ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยปกติสุข ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น