วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา 11

     ผู้ใดส่งจดหมายคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น